Lokalodlad potatis till Båstads kommun!

Sommaren rullar på… Mitt i ordinarie potatisplock har Lasse Nilsson i Glimmingegruppen ingått avtal med Båstads kommun om att leverera potatis till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Tillsammans med lantbrukaren Per Ola Santesson i Ranarp har kommunens enheter delats upp och sedan är det upp till varje enhet om de vill köpa in och servera lokalodlad potatis. De kan fortfarande välja att köpa den industriförpackade potatisen som kommer långväga i från. Möjlighet finns även att köpa ekologiskt odlad potatis från vår fina halvö. Det är ett trevligt initiativ från kommunen att satsa mer på lokalproducerat, som jag tror är framtiden – mer än ekologiskt odlad potatis. Att äta ”härodlat” är rätt ur så många aspekter: man gynnar lokala företag, får bättre kännedom om råvaran, miljöbelastningen för transport blir minimal o.s.v.

En förhoppning är så klart att andra råvaror på sikt också kan innefattas av avtalet, samt att fler bönder på Bjäre intresserar sig och vill medverka i projektet.